Giá vàng hôm nay


(24/09/2017)

Giá vàng hôm qua


(23/09/2017)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K Không có Không có 13.814 15.214
14K Không có Không có 19.810 21.210
18K Không có Không có 25.843 27.243
24K Không có Không có 35.062 35.762
SJC10c Không có Không có 36.500 36.700
SJC1c Không có Không có 36.500 36.730
SJC99.99 Không có Không có 35.420 36.120
SJC99.99N Không có Không có 35.720 36.120
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 36.500 36.720
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 36.490 36.720
Giỏ hàng: 0   đơn hàng