Giá vàng hôm nay


(19/11/2017)

Giá vàng hôm qua


(18/11/2017)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K Không có Không có 13.722 15.122
14K Không có Không có 19.682 21.082
18K Không có Không có 25.678 27.078
24K Không có Không có 34.845 35.545
SJC10c Không có Không có 36.440 36.640
SJC1c Không có Không có 36.440 36.670
SJC99.99 Không có Không có 35.200 35.900
SJC99.99N Không có Không có 35.500 35.900
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 36.440 36.660
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 36.430 36.660
Giỏ hàng: 0   đơn hàng